Πρόχειρο πρακτικό συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2017

Λεπτομέρειες στο παρακάτω αρχείο

Πρόχειρο Πρακτικό Απριλιου

Προηγούμενη ανάρτηση Εκτέλεση προϋπολογισμού 2017 – Αρχείο μηνός Απριλίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact