Πρόχειρο πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ Ιανουαρίου 2018

Πρόχειρο πρακτικό Ιανουαρίου

Αναλυτική πληροφόρηση στο παρακάτω συνημμένο:

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact