Πρόχειρο πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Ιουλίου 2018

Πρόχειρο πρακτικό 30 Ιουλίου

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact