Πρόχειρο πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2017

Πληροφορίες στο παρακάτω συνημμένο

Πρόχειρο πρακτικό Ιουνίου

 

Προηγούμενη ανάρτηση Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» την 3η Ιουλίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact