Ένα ακόμη πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ) υλοποιείται με επιτυχία στο Δήμο Βέλου-Βόχας από την Τρίτη 10/5/2017 και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 19/5/2017. Ο αριθμός των οικογενειών που θα ωφεληθούν της επισιτιστικής βοήθειας ανέρχεται στις 359 τόσο για το Δήμο όσο και για το Νομικό πρόσωπο «ΑΝΕΛΙΞΗ».

Είναι σημαντικό για την Δημοτική αρχή να συνεισφέρει με κάθε τρόπο εκμεταλλευόμενη κάθε δυνατότητα που της δίνεται μέσα από ανάλογα προγράμματα σε άνεργους, άπορους, ανασφάλιστους και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου μας.

 

H Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Δομών

Μαρία Καλλίρη