ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ & ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αναλυτική πληροφόρηση στο παρακάτω συνημμένο:

Ανθρωπιστική βοήθεια στους πλημμυροπαθείς

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact