ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

2poster vrahati 50 70 per

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ).

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact