ΔΗΜΟΣ  ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2742360327  2742360302

Σας   αποστέλλουμε πρόσκληση και εισηγήσεις για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της  31ης  Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 .

Τα συνημμένα αρχεία pdf αφορούν το 6ο και 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,

Ζευγολατιό 26-01-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πρόσκληση Τουρισμός_

Πρόσκληση Ιανουαρίου

Εισηγήσεις Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων