Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Ιουνίου έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 .

Πρόσκληση Ιουνίου

 

Εισηγήσεις Ιουνίου

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact