ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ, ΠΡΟΥΠ: 14.997,70 € ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 12/9/2017

Πληροφορίες αναλυτικά στα παρακάτω συνημμένα

144_2017 ΑΟΕ _ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜ ΚΤΙΡ ΒΟΧΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦ_ΨΗΦ ΥΠΟΓΡ_ΔΗΜ ΚΤΡΙ ΒΟΧΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ 07-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜ ΚΤΙΡ ΒΟΧΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-Ν-4412_TEYD-ΚΤΙΡΙΑ-ΒΟΧΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού δυναμικού

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact