ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ , ΠΡΟΥΠ: 39.998,12 € ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11/01/2018

Αναλυτικά στα αρχεία:

Διακηρυξη Δημ οδοποιιας

εντυπο προσφορας

ΜΕΛΕΤΗ 20_2017 ΟΜΒΡΙΑ

Προκήρυξη δημ οδοποιιας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν-4412_TEYD ΟΜΒΡΙΑ

Προηγούμενη ανάρτηση ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact