ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΕΡΓΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΔΗΜΟΥ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 6-4-2017

Πληροφορίες στα παρακάτω συνημμένα

57_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ

ΜΕΛ 02_2017 ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν-4412_TEYD EPOYLOSI

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας αποφάσεων 4ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact