ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ, ΠΡΟΥΠ: 19.906,10 € ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/9/2017

Πληροφορίες στα συνημμένα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 10-2017 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΟΧΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν-4412_TEYD

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact