ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΟΜΒΡΙΩΝ» ΠΡΟΥΠ.: 50.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/9/2018, ΩΡΑ : 10:00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 2018

 

ΜΕΛΕΤΗ 09_2018 ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔ & ΟΜΒΡ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ ΟΜΒΡΙΑ_2018

Προηγούμενη ανάρτηση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact