ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ ΄΄, ΤΗΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Untitled attachment 00028

Untitled attachment 00025

Untitled attachment 00022

Untitled attachment 00019

Untitled attachment 00016

Untitled attachment 00013

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact