ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

07 ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

201803.β. έντυπο προσφοράς 2018

 

3β περιληψη 62Θ9Ω9Π-Α9Δ

 

3γ διακ Ψ3ΝΠΩ9Π-2Ξ6

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact