Ο Δήμος Βέλου-Βόχας και το Ν.Π.Δ.Δ “ΑΝΕΛΙΞΗ” θα πραγματοποιήσει διανομή TEBA
Η διανομή θα γίνει τις ημέρες Τρίτη 05 και Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018, τις ώρες 09:30 π.μ. ως 15:00 μ.μ.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ τηλ. 2742360335