Χρηματοδότηση του Δήμου για αντιμετώπιση προβλημάτων από τη λειψυδρία

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότηση του Δήμου Βέλου Βόχας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία ύψους 160.000,00€ για την “Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας”. Η χρηματοδότηση θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ.

Προηγούμενη ανάρτηση Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact