ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Χρονική επέκταση δυνατότητας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
Β΄ Εξαμήνου 2016 των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ

oga

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact