Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. “Ανέλιξη” Δήμου Βέλου – Βόχας, μέχρι την ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

Συνημμένο χωρίς τίτλο 02526 (2)
Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact