ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.:   2/02.02.2024                                                                                                                                                             Προς:

Πληροφορίες:Παν.Μπακώλη                                                                                                                                                    Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

Τηλ: 2741360520                                                                                                                                                                         Δευτ/βάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Βέλου-Bόχας

(Όπως ο πίνακας αποδεκτών).                                                                                                                     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε για  πρώτη   φορά την 6η    Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.30 , για τακτική συνεδρίαση δια ζώσης , στην αίθουσα ΚΑΠΗ επί της οδού Νικηταρά στο Ζευγολατιό  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση θεμάτων που αφορούν:

 

1.- Συγκρότηση σε σώμα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου-Βόχας .

 

2.- Ορισμός Οικονομικού διαχειριστή Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου-Βόχας και αναπληρωτή του.

 

3.- Εξουσιοδότηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, για κινήσεις του τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου- Βόχας , χορήγηση ηλεκτρονικών κωδικών και διατήρηση μετρητών

 

 

 

 

 

                                                            Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπή                                       

                 Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου

                Βέλου-Βόχας       

 

 

        ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact