207/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας – Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

207-2019

Προηγούμενη ανάρτηση Koπή πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους εργαζομένους του Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact