24/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

24/2020 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου : «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου- Βόχας»

24-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση 19/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact