Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 19η Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό  14-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. 18083

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την  19η    του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.- Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου  : ‘Έργα αγροτικής

οδοποιίας Δήμου’, πρ/σμού 99.624,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αρ. μελ.10/2016).

2.-  Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «Αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ελληνοχωρίου

λόγω θεομηνίας , πρ/σμού 19.990,81€ (αρ. μελ. 13/2016).

3.- Περί έγκρισης απόδοσης ΧΕΠροπληρωμής για δαπάνες ΚΤΕΟ και απαλλαγή του υπόλογου

Υπαλλήλου.

4.- Περί έγκρισης έκδοσης ΧΕΠροπληρωμής για απόδοση δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

5.- Περί ορισμού δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου , κατά τη

δικάσιμο την 24η Ιανουαρίου  2017, όπου θα συζητηθεί η αίτηση των : α) Κυριάκου Τζελέπη και β)

Σταυρούλας Τόμπρου κατά του Δήμου .

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.

                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

 

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 9ης Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact