Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 21η Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ζευγολατιό 16 Δεκεμβρίου 2016      

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ.:  18201

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ            

Προς

                               Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                    κ.  …………………………………………….

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 21η Δεκεμβρίου έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση  τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του  Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

  1. 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
2. Επιστροφή αποδοχών ως αχρεωστήτως καταβληθείσες
3. Διαγραφή οφειλών
  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4. Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2017
5. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας»
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Χαλκείου»
7. Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα πλατείας Τ.Κ Ευαγγελίστριας»
  1. Ν.Π.Δ.Δ.
8. Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» (4η / 2016)
9. Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» (5η / 2016)
10. Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»
11. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» έτους 2015
  1. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
13. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 185/2016 Α.Δ.Σ. και  εκ νέου καθορισμός εργασίας υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα
14. Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2017-2018

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω

anelixi-diav

apofasi-apologismou

isigitiki-ekthesi-proupologismou

isigitiki-ekthesi-esodon

99-2016-apofasi-psifisis-proupologismou

programma-ygias

proupologismos-exodon

proupologismos-esodon

isigisis-dekemvriou-2

olokl-programma-drasis

tp_2017_pros-diavoulefsi

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Βέλου-Βόχας 2015

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact