Έργα διαμόρφωσης στην Κοινότητα Χαλκείου

Δημοπρατήθηκε χθες Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 το έργο “Έργα διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Χαλκείου” με προϋπολογισμό 29.983,98€. Δόθηκε έκπτωση 48%.

Το έργο είχε δημοπρατηθεί και στις 16/06/2016 και είχε δοθεί έκπτωση 5%.

Ο Δήμαρχος λόγω της χαμηλής έκπτωσης δεν ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της επαναπροκήρυξε εκ νέου το διαγωνισμό.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόσπασμα από το πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. με αριθμό απόφασης 4/2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact