Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους

Σας ενημερώνουμε ότι στο Κοινοτικό Κατάστημα Βέλου κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 9.30 π.μ έως τις 11.30 π.μ. θα παρέχεται στους ανέργους συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και δράσεις προώθησης στην απασχόλησή τους.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν τα απολυτήρια τους, τους τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ή Η/Υ και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό έχουν στη διάθεσή τους.

Η Αντιδήμαρχος

Μαρία Καλλίρη

Προηγούμενη ανάρτηση Ο Αννίβας Παπακυριάκος και η Μαρία Καλλίρη παρουσίασαν τους νέους επιστημονικούς συνεργάτες στο Δήμο Βέλου-Βόχας (video)

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact