4/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Βέλου Βόχας έτους 2020

4-2020

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΙΩΝ-ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact