42/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

42/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης αποθήκης κοινοτικού καταστήματος Στιμάγκας στον Χορευτικό & Λαογραφικό Σύλλογο ΘΥΑΜΙΣ.

42-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση 57/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact