5-2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής περί Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

5-2019

Προηγούμενη ανάρτηση 218/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ΄΄ Έγκρισης τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2020΄΄Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2020.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact