71, 72 και 73/2020 Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΒΟΧΑΣ

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00131 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00134 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00137

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 119/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact