89,90 & 92 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

89-2020

90-2020

92-2020

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact