ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Λόγω της μετεγκατάστασης της υπηρεσίας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σε γραφεία του κοινοτικού καταστήματος Βέλου και επειδή οι χώροι της οριστικής εγκατάστασης της υπηρεσίας είναι υπό διαμόρφωση, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωρινά τηλέφωνα επικοινωνίας με την υπηρεσία είναι τα 2742360301 και 2742360331 & fax 2742034000.
 
Με νεώτερη ανακοίνωση, θα ενημερωθείτε για την πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και κάθε άλλο στοιχείο
που απαιτείται.
 
Ο Αντιδήμαρχος
 
Δημήτρης Τριαντάφυλλος