Ανακοίνωση έναρξης αντιπυρικής περιόδου από 1ης Μαϊου μέχρι 31 Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αντιπυρικής περιόδου

 

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία