ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 4 Αυγούστου 2022 έως και 18 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 6Η8ΓΩ9Π-43ΜΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Ολοκληρώθηκε το έργο Δημοτική Οδοποιία προϋπολογισμού 65.221,81€

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact