Ανακοίνωση ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2) ατόμων

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2ΜΗΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact