Αποφάσεις 103, 104,105,106 & 107/2020 Οικονομικής Επιτροπής

103-2020

107-2020

104-2020

105-2020

106-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 7/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact