Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00062 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00065 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00068 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00071 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00074 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00077 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00080

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact