Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας 67&68/2020

67-2020 68-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής 311/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία