Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας (7/2020 & 8/2020)

Απόφάση 7-2020 Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Απόφαση 8-2020 Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact