Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00172 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00175 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00178 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00181 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00184 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00187 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00190 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00193 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00196 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00199 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00202 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00205 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00208 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00211 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00214 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00217 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00220 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00223 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00226 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00229

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact