ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00056Συνημμένο χωρίς τίτλο 00059Συνημμένο χωρίς τίτλο 00062Συνημμένο χωρίς τίτλο 00065Συνημμένο χωρίς τίτλο 00068Συνημμένο χωρίς τίτλο 00071

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103-2021

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία