Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

46-2020 47-2020. 49-2020 50-2020 51-2020 52-2020 53-2020 54-2020 55-2020 56-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Εγκρίθηκε η κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της Κοινότητας Νεράντζας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact