Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (211,212 & 217/2019)

211 – 2019

212-2019

217-2019

Προηγούμενη ανάρτηση Ευχές Χριστουγέννων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact