Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

11-2021 Δ.Σ

12-2021 Δ.Σ

14-2021 Δ.Σ

15-2012 Δ.Σ

16-2021 Δ.Σ

18-2021 Δ.Σ

19-2021 Δ.Σ

21-2021 Δ.Σ

Προηγούμενη ανάρτηση Δωρεάν Μαστογραφία και Τεστ Παπανικολάου στις  γυναίκες  του Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact