ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 60,63,64,65/2021

60-2021 ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ -6ΞΡΑΩ9Π-2ΟΓ-1 63-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. -ΨΣΚ4Ω9Π-ΡΩ8-1 64-2021 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ -6ΗΜΚΩ9Π-ΔΑ1-2  ΑΠΟΦΑΣΗ 65-2021 Δ.Σ. -ΩΝ5ΝΩ9Π-Ν5Ξ-2 (1)

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 225/2021

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact