Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15-2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16-2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17-2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact