Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 123 & 124/2020

123-2020 Οικ. Επιτροπή

124-2020 Οικ.Επιτροπή

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 130/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact