Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 135,137,138,140,141 και 143/2020

135-2020137-2020 138-2020 140-2020 141-2020 143-2020

Προηγούμενη ανάρτηση 8/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact