Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής 155 & 156/2019

155-2019 156-2019

155/2019 Απόφαση Οικονομικής : Έκθεση εσόδων- εξόδων Γ΄τριμήνου 2019, για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2019.

156/2019 Απόφαση Οικονομικής :  Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης σε τμήμα της οδού Αγίας Μαρίνας στο Βέλο και θα συνεχισθούν οι εργασίες οδοποιίας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact